fysieke-retailer

Vijf kansen om mee te liften op groei online

De Rabobank heeft deze maand een thema-update uitgebracht over Online Retail. De vraag hoe fysieke retailers kunnen inspelen op de ontwikkeling van online staat centraal. Visual Movement zet de kansen voor fysieke non-food retailers op een rij.

In welke mate het aandeel van online in de toekomst ook zal toenemen, één ding staat vast: de groei zet door. Dat biedt niet alleen kansen voor pureplayers die zich enkel met online retail bezighouden. Ook de fysieke winkels kunnen profiteren van deze ontwikkeling. Als ze op tijd maatregelen nemen althans. De Rabobank gaat uit van 5 strategieën voor zowel de online als offline retailer. Visual Movement benoemt de kansen voor de fysieke retailer binnen deze strategieën.

Omnichannel model
Ook de fysieke retailer moet inspelen op online en een stukje van de (groeiende) taart zien te bemachtigen. Binnen het omnichannel-model kunnen de kanalen die voor de consument relevant zijn, worden gecombineerd en geïntegreerd. Fysieke retailers zijn hier in het voordeel ten opzichte van de pureplayers, die de mogelijkheid tot integratie met een fysieke winkel niet hebben.

Onderscheid creëren
Het vermogen om te onderscheiden is belangrijker dan ooit. Voor de fysieke retailer geldt dat hij de usp’s die een online retailer niet heeft, moet benutten. Elementen als passen, ervaren, beleven en persoonlijk contact moeten een (nog) duidelijk(er) onderdeel worden van de retailformule.
Een ander belangrijk punt dat aangehaald wordt in het rapport: klantenkennis. Online retailers weten veel van hun klanten, doordat ze de specifieke voorkeuren van een klant bewaren. Dit terwijl veel fysieke retailers nog te weinig van hun klant weten of te weinig met de informatie doen.

Samenwerking vastgoed en retailers
Retailers moeten de handen ineen slaan met vastgoedeigenaren en andere retailers. Vastgoedeigenaren hebben in feite hetzelfde belang als de retailer: de consument de winkel in krijgen en een hoge kassa-aanslag genereren. Een samenwerking tussen vastgoed en retail zou daarbij verder moeten gaan dan enkel afspraken over omzetgerelateerde huur. Daarnaast moeten andere retailers in dezelfde winkelstraat niet zozeer als concurrenten worden gezien,maar als partners om de winkelstraat aantrekkelijker te maken. Reden te meer om gezamenlijk met vastgoedeigenaren en andere retailers (en in samenwerking met de gemeente) te werken aan de relevantie van de winkelomgeving.

Maximale flexibiliteit
Door het onzekere toekomstperspectief moeten retailers hun business model flexibel inrichten, zodat ze snel kunnen inspelen op veranderingen in de markt. Het aangaan van kortlopende huurcontracten – huren in het algemeen – past daarbij. Flexibiliteit kan ook worden toegepast in de winkelinrichting; een ‘modulaire winkelinrichting’ is gemakkelijker op een andere locatie te gebruiken in de toekomst.

Actief beleid winkelportfolio
Wie goed inzicht heeft in het winkelgebied kan beter inspelen op de wensen van de consument. Retailers moeten zich daarom bewust zijn van de functie, relevantie en ‘houdbaarheid’ van het winkelgebied. De bevindingen leiden tot een gedegen actieplan en biedt handvatten tot het vergroten van de relevantie van het winkelgebied, onderhandelen over huurovereenkomst, beperken van winkeloppervlakte of misschien wel verhuizen naar een andere locatie.

Thema-update: Online Retail
Bestaande, fysieke spelers hebben nog steeds het grootse deel van de totale non-food markt in handen (95% in 2012, bron: Rabobank). De Rabobank schetst in de thema-update: Online Retail vier scenario’s over de ontwikkeling van online retail en bijbehorende onzekerheden. In alle scenario’s wordt uitgegaan van een groei van het huidige aandeel van 5%, gematigd (met 7% per jaar) dan wel fors (met 25% per jaar). De onzekere ontwikkelingen maken dat niet met zekerheid kan worden gezegd welke van de scenario’s het meest waarschijnlijk is. De Rabobank denkt echter wel dat het scenario van forse groei waarschijnlijker is dan een gematigde groei. Lees het rapport Thema-update: Online Retail.